logo
Invented in Hungary
Menetrendek
AppStore
Google Play
Huawei AppGallery
Egyéb
Éjszakai mód A sötét mód kíméli a szemeket, gyenge fényviszonyok mellett a sötét háttér jobban kíméli a szemet.
Normál mód
Mobil nézet
Profilkép

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség

Turizmus és kikapcsolódás / Templomok
Profilkép
Cím:
Nyáregyháza Nyáry Pál U. 13-15.
Megye:
Pest
Város:
Nyáregyháza
Telefonszám:
06-20-383-5824
Facebook Facebook:
Térkép / Útvonaltervezés:

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. " Mt 11, 28Az első evangélikus telepes családok a környező településekről érkeztek erre a vidékre - Pilisről, Albertirsáról (ami akkoriban még két települést jelentett) illetve Péteriből. Az első időkben még élénken tartották a kapcsolatot eredeti gyülekezeteikkel, s ha nem is minden vasárnap, de nagyünnepeken visszajártak. 1892 előtt nyoma sincs önálló gyülekezeti életnek, ebben az évben azonban a református felekezettel közösen megépítik templomukat, amelyet szeptember 18- án szentelnek fel. A templomot, amely tulajdonjogilag 50- 50% részarányban közös, együtt használják, mégpedig úgy, hogy egyik héten református, a másik héten evangélikus istentiszteletet tartanak. A pilisi lelkész végzi a lelkészi szolgálatot. 1902- ben önálló egyházközséggé szerveződnek és megválasztják első lelkészüket: Rác Gyulát, aki ellátta a környező területeket is. 1939. július 9- én iktatják be a gyülekezet második lelkészét Kende Kirchknopf Györgyöt, aki nagy lendülettel fog bele a gyülekezet életének fellendítésébe. Megépíti a gyülekezeti házat (1944) , de lelki értelemben is építi a gyülekezetet, hiszen akkoriban indul el több alkalom - gyülekezeti bibliaóra, férfi bibliaóra, szeretetvendégségek, rendszeres istentiszteletek a szórványban. A II. Világháború harci eseményei nyomán 1944- ben a templom és a gyülekezeti ház aknatalálatot kap, a lelkészlakást és az irodát feldúlják, berendezését széthordják és megsemmisítik. A lelkész is ideiglenesen hívei otthonában kap helyet. 1945. december 2- i határidővel lemond Kende- Kirchknopf György a Budapest- Kelenföldi gyülekezet hívásának engedve, utóda pedig Nyáregyházán Lupták Gyula lesz. Sérült gyülekezeti ház, háborútól szétzilált életek megszabják a szolgálat irányát: lelkigondozás és a gyülekezeti élet megszervezése. Minden szórványban hetenként istentiszteleti alkalmak indulnak, laikusok szolgálatba állításával. Mindenhol bibliakörök, gyermekalkalmak szerveződnek. Közben anyagilag is tovább épül a gyülekezet, felújítják a sérült templomot és a gyülekezeti házat. 1949- ben Lupták Gyula lelkész egy éves tanulmányi szabadságra Finnországba megy, ez idő alatt Mezősi György helyettes lelkész végez szolgálatot nyáregyházán és a hozzá tartozó szolgálati területeken. 1978- tól Keveházi Lászlóné helyettes lelkészként Pilisről jár át, hogy a gyülekezetet pásztorolja. 1981- ben kerül a gyülekezet élére Adámi László, aki egészen 2002- ig a gyülekezet lelkipásztora, aki a hosszú évek alatt odaadó munkát végez családjával együtt a gyülekezetben. 2002- ben azonban, a nyíregyházi gyülekezetbe szólítja őt a szolgálat. A Nyáregyházán töltött szolgálati idejéhez fűződik, az újlengyeli templomépítés és a nyáregyházi templom felújítása (1993) és egyéb felújítások, a dánszentmiklósi harangláb építése, missziós alkalmak, szeretetvendégségek és evangelizációk szervezése. 2002- 2004. Kollár Zsolt segédlelkész, ez idő alatt újulhatott meg a dánszentmiklósi imaház mennyezete. 2004. augusztus 1- től Túri Krisztina lelkészEz idő alatt a paróka külső nyílászáróianak cseréi történhettek meg. 2007. Szeptember 1- től Pelikán András beosztott lelkész2008. Szeptember 1- től 2013. Június 30- ig Horváthné Csoszánszky Márta beosztott lelkész2009- től Napközis táborok kezdődtek. Ifjúsági órák, bibliaórák, gyülekezeti napok kerültek megrendezése. Pályázaton szintetizátort, énekeskönyveket, projektort és puffokat nyert gyülekezetünk. 2011 júniusában megkezdődött a nyáregyházi templom felújítása. Megrendezésre került az első Jótékonysági Bál. 2009- 2010 Török Anett szolgálattevő munkatárs2013. Július 1- től Selmeczi Lajos Péter lelkészA Nyáregyházi gyülekezet felügyelői, akik mindig hűséges segítői voltak az itt szolgáló lelkészeknek és sokat tettek a gyülekezet érdekében:1883- 1903 Fabiny Gyula1904- 1906 Krajcsovits Lajos1907- 1922 Mózer Róbert1923- 1925 Leidenfrost Károly1925 - Kolossa Viktor1926- 1939 Török József1939- 1967 Dr. Riecsánszky Endre1988- 2006 Veszteg István2006 - Báder László2009 - Rosta László(Az 1939 - 1988 közötti időszakokban gondnokai voltak a gyülekezetnek) Az egyházközség kiterjedése1902 elõtt Pilis szórványaként említi Alsó- és Felsõ- Nyáregyházát a "Pest megyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség" 1897- ben megjelent "Schematizmusa". Az önállósulás éve után (1902) a nyáregyházi evangélikus egyházközséghez tartizik Alsó- Nyáregyháza, Felsõ- Nyáregyháza, Felsõszõlõ, Brügecs, Muszályszõlõ, Csévpuszta, Halesz, Pótharaszt- puszta, ezen kívül Újhartyán és Lengyelfalva. 1941- ben ide csatolják Vatyapusztát is. 1945 óta a fent említett területek három önálló községet képeznek: Nyáregyháza, Újlengyel, Csévharaszt. 2013. Július 1- től Újlengyel gyülekezete a Dabas- Gyóni Evangélikus Egyházközségbe került, míg Dánszentmiklós gyülekezetét, az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza. 2015. Január 1- től hivatalosan is gyülekezetünk Monor anyagyülekezet leánygyülekezetévé vált. Jelenleg (2017) gyülekezetünk Felsőnyáregyházát és Nyáregyházát öleli át. Lelkész: Selmeczi Lajos PéterHitoktató: Kotyinszkiné Gajdos SzilviaKántor: Ubrankovics VeraFelügyelő: Rosta LászlóPénztáros: Lipót Zsolt Célkitűzés: Rendszeres Alkalmaink:•Istentisztelet: minden vasárnap és minden első ünnepnapon 12:00- tól. (Hónap első vasárnapján Úrvacsorai Istentisztelet) •Minden hónap 3. vasárnapján 10:00- tól Családi Istentisztelet Monoron az evangélikus templomban. (Bajza utca 2. ) Utazás segítése, szervezése: Rosta László: 06- 20- 953- 3397•Úrvacsorás Istentisztelet Felsőnyáregyházán előre egyeztetett időpontban. •Vasárnapi Iskola minden vasárnap 12:00- tól. •Bibliaóra minden hónap 2. és 4. csütörtökén 18:00- tól a gyülekezeti teremben. •Hivatali idő a gyülekezeti teremben és látogatások minden hónap 2. és 4. csütörtökén 15:00–18:00 óráig. •Hitoktatás a központi óvodában és az általános iskolában. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Az első evangélikus telepes családok a környező településekről érkeztek erre a vidékre - Pilisről, Albertirsáról (ami akkoriban még két települést jelentett) illetve Péteriből. Az első időkben még élénken tartották a kapcsolatot eredeti gyülekezeteikkel, s ha nem is minden vasárnap, de nagyünnepeken visszajártak. 1892 előtt nyoma sincs önálló gyülekezeti életnek, ebben az évben azonban a református felekezettel közösen megépítik templomukat, amelyet szeptember 18- án szentelnek fel. A templomot, amely tulajdonjogilag 50- 50% részarányban közös, együtt használják, mégpedig úgy, hogy egyik héten református, a másik héten evangélikus istentiszteletet tartanak. A pilisi lelkész végzi a lelkészi szolgálatot. 1902- ben önálló egyházközséggé szerveződnek és megválasztják első lelkészüket: Rác Gyulát, aki ellátta a környező területeket is. 1939. július 9- én iktatják be a gyülekezet második lelkészét Kende Kirchknopf Györgyöt, aki nagy lendülettel fog bele a gyülekezet életének fellendítésébe. Megépíti a gyülekezeti házat (1944) , de lelki értelemben is építi a gyülekezetet, hiszen akkoriban indul el több alkalom - gyülekezeti bibliaóra, férfi bibliaóra, szeretetvendégségek, rendszeres istentiszteletek a szórványban. A II. Világháború harci eseményei nyomán 1944- ben a templom és a gyülekezeti ház aknatalálatot kap, a lelkészlakást és az irodát feldúlják, berendezését széthordják és megsemmisítik. A lelkész is ideiglenesen hívei otthonában kap helyet. 1945. december 2- i határidővel lemond Kende- Kirchknopf György a Budapest- Kelenföldi gyülekezet hívásának engedve, utóda pedig Nyáregyházán Lupták Gyula lesz. Sérült gyülekezeti ház, háborútól szétzilált életek megszabják a szolgálat irányát: lelkigondozás és a gyülekezeti élet megszervezése. Minden szórványban hetenként istentiszteleti alkalmak indulnak, laikusok szolgálatba állításával. Mindenhol bibliakörök, gyermekalkalmak szerveződnek. Közben anyagilag is tovább épül a gyülekezet, felújítják a sérült templomot és a gyülekezeti házat. 1949- ben Lupták Gyula lelkész egy éves tanulmányi szabadságra Finnországba megy, ez idő alatt Mezősi György helyettes lelkész végez szolgálatot nyáregyházán és a hozzá tartozó szolgálati területeken. 1978- tól Keveházi Lászlóné helyettes lelkészként Pilisről jár át, hogy a gyülekezetet pásztorolja. 1981- ben kerül a gyülekezet élére Adámi László, aki egészen 2002- ig a gyülekezet lelkipásztora, aki a hosszú évek alatt odaadó munkát végez családjával együtt a gyülekezetben. 2002- ben azonban, a nyíregyházi gyülekezetbe szólítja őt a szolgálat. A Nyáregyházán töltött szolgálati idejéhez fűződik, az újlengyeli templomépítés és a nyáregyházi templom felújítása (1993) és egyéb felújítások, a dánszentmiklósi harangláb építése, missziós alkalmak, szeretetvendégségek és evangelizációk szervezése. 2002- 2004. Kollár Zsolt segédlelkész, ez idő alatt újulhatott meg a dánszentmiklósi imaház mennyezete. 2004. augusztus 1- től Túri Krisztina lelkészEz idő alatt a paróka külső nyílászáróianak cseréi történhettek meg. 2007. Szeptember 1- től Pelikán András beosztott lelkész2008. Szeptember 1- től 2013. Június 30- ig Horváthné Csoszánszky Márta beosztott lelkész2009- től Napközis táborok kezdődtek. Ifjúsági órák, bibliaórák, gyülekezeti napok kerültek megrendezése. Pályázaton szintetizátort, énekeskönyveket, projektort és puffokat nyert gyülekezetünk. 2011 júniusában megkezdődött a nyáregyházi templom felújítása. Megrendezésre került az első Jótékonysági Bál. 2009- 2010 Török Anett szolgálattevő munkatárs2013. Július 1- től Selmeczi Lajos Péter lelkész2018. Augusztus 15- től Sánta József lelkészA Nyáregyházi gyülekezet felügyelői, akik mindig hűséges segítői voltak az itt szolgáló lelkészeknek és sokat tettek a gyülekezet érdekében:1883- 1903 Fabiny Gyula1904- 1906 Krajcsovits Lajos1907- 1922 Mózer Róbert1923- 1925 Leidenfrost Károly1925 - Kolossa Viktor1926- 1939 Török József1939- 1967 Dr. Riecsánszky Endre1988- 2006 Veszteg István2006 - Báder László2009 - 2018 Rosta László(Az 1939 - 1988 közötti időszakokban gondnokai voltak a gyülekezetnek) Az egyházközség kiterjedése1902 elõtt Pilis szórványaként említi Alsó- és Felsõ- Nyáregyházát a "Pest megyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség" 1897- ben megjelent "Schematizmusa". Az önállósulás éve után (1902) a nyáregyházi evangélikus egyházközséghez tartizik Alsó- Nyáregyháza, Felsõ- Nyáregyháza, Felsõszõlõ, Brügecs, Muszályszõlõ, Csévpuszta, Halesz, Pótharaszt- puszta, ezen kívül Újhartyán és Lengyelfalva. 1941- ben ide csatolják Vatyapusztát is. 1945 óta a fent említett területek három önálló községet képeznek: Nyáregyháza, Újlengyel, Csévharaszt. 2013. Július 1- től Újlengyel gyülekezete a Dabas- Gyóni Evangélikus Egyházközségbe került, míg Dánszentmiklós gyülekezetét, az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza. 2015. Január 1- től hivatalosan is gyülekezetünk Monor anyagyülekezet leánygyülekezetévé vált. Jelenleg (2017) gyülekezetünk Felsőnyáregyházát és Nyáregyházát öleli át. Lelkész: Sánta JózsefHitoktató: Kotyinszkiné Gajdos SzilviaKántor: Ubrankovics VeraPresbitérium1. Rosta László – gondnok, presbiter2. Nánási Ferenc – másodgondnok, presbiter3. Lipót Zsolt – pénztáros, presbiter 4. Veszteg Istvánné – jegyző, presbiter5. Nánásiné Koncz Ágnes – számvevőszéki ellenőr, presbiter6. Báder László – presbiter7. Dudás Róbertné – presbiter8. Id. Nánási Ferenc –presbiter9. Id. Miczkó József –presbiter10. Máricsné Fekete Éva – presbiter11. Rosta Lászlóné – presbiter12. Váraljai Lászlóné – presbiter13. Veszteg István - presbiterErős vár a mi Istenünk!

További termékek
HUF
EUR
HUF
EUR
További állások
Nyitvatartás megadása
06-20-383-5824
Nyáregyháza Nyáry Pál U. 13-15.
Kategóriák
Turizmus és kikapcsolódás / Templomok
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
logo
A MobilGO szuperapplikáció weboldala sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében.
Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL