logo
Invented in Hungary
Menetrendek
AppStore
Google Play
Huawei AppGallery
Egyéb
Éjszakai mód A sötét mód kíméli a szemeket, gyenge fényviszonyok mellett a sötét háttér jobban kíméli a szemet.
Normál mód
Mobil nézet
Profilkép

Helyi Termelői Piac

Zárva 8:00 - 16:00
Élelmiszerboltok - Piacok / Helyi Termelői Piac
Profilkép
Cím:
Rakamaz Szent István út 54.
Megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Város:
Rakamaz
Telefonszám:
0642/570-030
Térkép / Útvonaltervezés:

Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által fenntartott és üzemeltetett helyi Termelői Piac, (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) . Helyi Termelői PiacHÁZIRENDJEGyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által fenntartott és üzemeltetett helyi Termelői Piac, (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) házirendje. A Piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők, kézművesek és vásárlók érdekében működteti. Ennek a termelői piacnak legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők, kézművesek minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon. 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Termelői Piacon jelen lévő valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 2. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti helyi termelői piac területe a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kereskedelmi törvény) , valamint az 55/2009. (III. 13. ) számú kormányrendeletben (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról) meghatározott értékesítési forma, illetve értékesítési hely. 3. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti piac tulajdonosa . Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ( 4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) A piac üzemeltetésével, árusító helyek kijelölésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által megbízott személy látja el. 4. A Piacon csak azon őstermelők, kistermelők és kézművesek árusíthatnak, akik áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és a kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek. 5. 1. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely elfoglalása előtt kistermelő esetén őstermelői igazolvánnyal, vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbejegyzést igazoló irattal az Üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni. 5. 2. Nem foglalhatja el a piaci értékesítési helyet az a személy, aki az árusítási jogosultságát az 5. 1. pontban foglaltaknak megfelelően nem igazolja. 5. 3 Az árusítás az élelmiszerlánc- biztonsági hatóság előírásai betartásával folytatható. 6. Az üzemeltető felel azért, ha a Piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik. 7. A Piacon Rakamaz és 40 km- es körzetéből érkező termelők árusíthatnak:• növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt, ha a kötelező növényvédelmi feladatok elvégzését permetezési naplóval igazolni tudják;• növényi alapú feldolgozott terméket: savanyúságot, lekvárt, befőttet, szárított növényt nyilvántartási számmal rendelkező kistermelők;• mézet, méhészeti terméket;• tojást;• saját előállítású szappant. 8. Tőkehús, élő állat nem árusítható. 9. Vadon termett gomba nem árusítható. 10. Az árusok kötelesek betartani a kistermelői élelmiszer- termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30. ) FVM rendeletben foglaltakat. 12. Azok, akik zöldség- , gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek avizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni. 13. A Piac árusainak felelőssége az élelmiszer- higiénia garantálása. 14. Az Üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott árukminőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés vagy az élelmiszerbiztonság rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb. ) előírások betartását. Az ellenőrzést az árus köteles elősegíteni és tűrni. 15. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba- hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba- hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít. 16. A Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen nyilvántartásba vételt követően lehet árusítani. 17. A helyi Termelői Piacon történő árusítás a 7. pontban felsorolt személyek számára ingyenes. 18. Az árus köteles jól látható helyen feltüntetni a nevét, gazdasága helyét, kistermelői (őstermelői) regisztrációs számát, az árusított termékek körét. Ennek hiányában az üzemeltető felszólítja a pótlásra, amennyiben pedig azt nem teljesíti, akkor a piac elhagyására kötelezi. Köteles az árusítás helyszínén tartani a termék előállításáról és az értékesítésről vezetett nyilvántartást. 19. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani. 20. Az árusok a számukra kijelölt területre történő kirakodásra, illetve elrakodásra aPiac nyitását megelőző 15 perctől a zárás után 15 percig tartó időtartamban jogosultak. Nyitvatartási időn kívüli időszakban a helyi Termelői Piac területén árusítani tilos! 21. A Piac nyitva tartásaszerda: 08:00 órától 16:00 óráig, szombat: 08:00 órától 16:00 óráig. vasárnap: 08. 00 órától 16. 00 óráig. 22. Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni. 23. A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik. 24. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni tilos. 25. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével állatot bevinni tilos. 26. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. 27. A helyi Termelői Piacon lévő illemhelyet az árusok térítésmentesen használhatják. 28. A Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Tárolást, raktározást a Piac Üzemeltetője nem vállal. 29. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely takarítására, aki ennek köteles eleget tenni. 30. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot megfelelően elhelyezni. A Piacon található szeméttároló edényekben kizárólag a Piac területén keletkezett hulladék helyezhető el. 31. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva átadni az üzemeltetőnek. 32. A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a az árusfigyelmeztetésére, ennek sikertelensége esetén jogosult a piacon történő árusítás megtiltására és a piac területéről történő kiutasításra. 33. Azt az árust, aki az Üzemeltetővel és segítőivel, a vásárlókkal, a hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből. 34. Az Üzemeltető megbízottja útján gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról. 35. Ügynöki tevékenység a helyi Termelői Piac egész területén nem folytatható. 36. Tilos a Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat. 37. A Piac területén dohányozni tilos. 38. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13. ) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Piac házirendjét a Fenntartó székhelyén (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. ) , valamint a piac területén kifüggesztve lehet megtekinteni. 39. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti helyi Termelői Piac működését aRakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1/2016 szám alatt nyilvántartásba vette. A házirend megtartása a Piacon jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége. A házirend szabályainak megszegőit az Üzemeltető helyszíni képviselője útján jogosult a Piac helyszínéről kiutasítani. A Piac fenntartója és üzemeltetője: Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Székhelye: 4465 Rakamaz, Szent I. út 54. Telefon:42/570- 030.

További termékek
HUF
EUR
HUF
EUR
További állások
Nyitvatartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
-
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
-
Vasárnap:
-
Nyitvatartás módosítása
0642/570-030
Rakamaz Szent István út 54.
Kategóriák
Élelmiszerboltok - Piacok / Helyi Termelői Piac
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
logo
A MobilGO applikáció weboldala sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében.
Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL