logo
Invented in Hungary
Menetrendek
AppStore
Google Play
Huawei AppGallery
Egyéb
Éjszakai mód A sötét mód kíméli a szemeket, gyenge fényviszonyok mellett a sötét háttér jobban kíméli a szemet.
Normál mód
Mobil nézet
Profilkép

Bánki Donát Általános Iskola

Zárva 7:30 - 17:00
Szolgáltatás / Iskolák
Profilkép
Cím:
Lovászpatona Kossuth Utca 50.
Megye:
Veszprém
Város:
Lovászpatona
Telefonszám:
89/345082
Térkép / Útvonaltervezés:

Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola8 osztályos általános iskola. Lovászpatona, Nagydém, Vanyola a beiskolázási körzet. Képességkibontakoztató integrációs programot folytat. Referencia intézmény. 2014. októberétől mentoráló intézmény. A közismereti tárgyakon felül néprajzot, néptáncot is tanítunk.

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, székhelye Lovászpatona. A község Veszprém megye észak- nyugati szélén helyezkedik el. Három település tanulóit fogadja Lovászpatona, Nagydém és Vanyola. Intézményünk 2009- ben vette fel Bánki Donát nevét, aki gyermekévei egy részét a településen töltötte családjával. A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskolában általános iskolai tanterv alapján folyik az oktatás. Pedagógiai programunkban megjelennek a specialitásaink az integrációs pedagógiai program, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Pedagógiai programunkat az alábbi mottóval jellemezhetjük: „Az iskola az a hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által formálódik a teljes ember. Az iskolának az a dolga, hogy a diákokat értelmének gyakorlására késztesse, fejlesztve az értelemmel az összefüggések tisztázására és az igazság fölfedezésére irányuló képességét és kibontakoztatva a tapasztalásra, továbbá az átélt bizonyosságok megragadására irányuló érzéket. Feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit, megmozgatja az egyén lelkét. ” (Ancsel Éva) Alapelveink – A nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Különös tekintettel a HH- s, HHH- s tanulókra. Az iskolai nevelő- oktató munka keretében: Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. Határon túli magyarok kultúrájának megismerése (néptánc, népdal, képzőművészet, viselet, használat tárgyak) Nemzeti összetartozás érzésének erősítése. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel, kiemelten a kisebbségekkel szembeni tolerancia (roma) . A demokratikus magatartásformák kialakítása. Céljaink – Intézményünk célját a következőképpen fogalmaztuk meg: A település egyetlen oktatási intézménye lévén fontos elvárás velünk szemben, hogy minden gyermekünk továbbépíthető tudáshoz jusson, minden iskolatípusra fel kell készíteni tanulóinkat. Humánus, emberközpontú intézmény szeretnénk lenni, amelynek kiemelt feladata a szociális hátrányok ledolgozása, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások során. (felzárkóztatás – tehetséggondozás) A nevelés terén érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása. A játék személyiségformáló erejének kihasználása. A tanítványok személyiségének kialakításában való aktív részvétel, hogy harmonikus, önmagát érvényesíteni tudó, cselekvő, gondolkodó, az egyetemes erkölcsi értékekkel bíró és azt elfogadó személyiség legyen. Olyan emberek kiművelése, akik tudatosan élnek, képesek a rossz és a jó megkülönböztetésére, harmóniára törekednek. Az ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. Törekvésünk, hogy a tanulók alapvető képességei, készségei minél magasabb szintre fejlődjenek.

További termékek
HUF
EUR
HUF
EUR
További állások
Nyitvatartás
Hétfő:
-
Kedd:
-
Szerda:
-
Csütörtök:
-
Péntek:
-
Szombat:
Vasárnap:
Nyitvatartás módosítása
89/345082
Lovászpatona Kossuth Utca 50.
Kategóriák
Szolgáltatás / Iskolák
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
Töltsd le és Használd!
logo
A MobilGO applikáció weboldala sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében.
Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL